Alállomások az ELMŰ-ÉMÁSZ területén

Károlyfalva 120/20 kV (3944 Károlyfalva, Petőfi S. u. 1.)

A volt OVIT PI állomáson 2011-ben teljes rekonstrukciót hajtottunk végre, jelenleg 120/20 kV-os alállomásként üzemel a Tiszalők-Szerencs-Kisvárda 120 kV-os íven, a Bodrogköz és a Hegyköz ellátására. Az állomás szabadterén 2 db 40 MVA-es transz-formátor üzemel, két 120 kV-os távvezetéki mezővel, egy gyűjtősínes állomásként, a gyűjtősín szakaszolókkal bontható. A 120 kV-os szabadtéri készülékek modern, távműködtethető kivitelűek. A 20 kV-os kapcsolókészülékek egy új épületben nyertek elhelyezést, a PIX-24 típusú tokozott berendezés egy gyűjtősínes, megszakítóval bontható, vákuum megszakítókkal került kialakításra. A megszakítók és a szakaszolás is távműködtethető. A védelmi, irányítástechnikai, segédüzemi berendezések is modern készülékek és a felújított régi vezénylő épületben nyertek elhelyezést.

Kapcsolattartó: Bukovenszki János (+36 20 776-8513, janos.bukovenszki@elmu.hu)

 


 

Salgótarján 120/20/10 kV (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 62.)

A 35/20/10 kV-os OVIT állomás 2001-2002-ben teljes rekonstrukción esett át, jelen-leg 120/20/10 kV-os állomásként üzemel. Az állomást két 120 kV-os távvezeték táp-lálja, mindkettő a Nagybátony csomóponti állomásból indul. A modern 120 kV-os berendezések szabadtéren helyezkednek el, két 120 kV-os távvezetéki mezővel, egy gyűjtősínes állomásként, a gyűjtősín szakaszolókkal bontható. Az állomás szabadte-rén 2 db 120/20 kV-os 40 MVA-es transzformátor üzemel. A régi épület felújításra és átalakításra került, itt helyezték el a két db 20/10 kV-os transzformátort is mely a Sal-gótarján város 10 kV-os kábelhálózatát táplálja. A rekonstrukció során megmaradtak az épített cellák, de 20 kV-on modern SF6-os megszakítók kerültek beépítésre. Az állomás 20 és 10 kV-os feszültségszintjén is megmaradt a nagyobb üzemeltetési szabadságot biztosító két gyűjtősínes kialakítás. A 120 kV-os feszültségszinten a készülékek teljes mértékben, a 20 és 10 kV-os feszültségszinten csak a megszakítók távműködtethetők. A védelmi, irányítástechnikai, segédüzemi berendezések is mo-dern készülékek és a felújított régi épületben nyertek elhelyezést.

Kapcsolattartó: Bukovenszki János (+36 20 776-8513, janos.bukovenszki@elmu.hu) 

 


 

Eger Dél 120/35/20 kV (3300 Eger, Kerecsendi út 0206 hrsz.)

Az alállomáson 2006-ban befejeződött  120 és 20 kV-os  feszültségszinten a teljes rekonstrukció.
120 kV-on a korábbi PÍ kapcsolású alállomás gyűjtősínesítve lett. Egy gyűjtősínnel, benne hosszanti sínbontó szakaszolókkal, két távvezetéki mezővel (Füzesabony és Detk),  a meglévő 2 db 120/35/20 kV-os tercier, valamint egy  újonnan beépített 120 /20 kV-os transzformátorral  lett az új állomáskép kialakítva.
A 120 kV-os megszakítók és szakaszolók távműködtethetők. A megszakítók SF6-os gázszigetelésűek.  A 20 kV-os oldalon a régi SRTO toksor megszűnt, helyette az át-alakított épületbe korszerű beltéri SIEMENS gyártmányú NXAIR N típusú toksor ke-rült beépítésre, motorosan kocsizható távműködtethető vákuum megszakítókkal. Korszerű védelmi és irányítástechnikai berendezések kerültek beépítésre, és a se-gédüzem is teljesen átépült.
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a transzformátorokból esetlegesen szivárgó olaj összegyűjtésére, új korszerű olajleválasztó rendszer lett kiépítve.
A 35 kV-os szabadtéri elavult berendezéseinek megszüntetése kapcsán  a napokban lett üzembe helyezve az ABB által gyártott ZX1.2 típusú 35 kV-os  SF6-os szigetelésű beltéri toksor, távműködtethető vákuum megszakítókkal, végleges kiépítésében 2 db 35 kV-os transzformátor betáplálási mezővel, hosszanti sínbontóval és két leágazási mezővel.

Kapcsolattartó: Kruppa István (+36 20 940-3229, istvan.kruppa@emasz.hu) 

 


 

Miskolc Észak 132/20 kV (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu)

Az alállomáson 2007. - 2008. években épült korszerű alállomás. A 120 kV-os sza-badtér egy gyűjtősínes kialakítású, hosszanti sínbontó szakaszolókkal, két távveze-téki mezővel (Miskolc DAM és Felsőzsolca) és  két 132/22 kV-os transzformátorral, amelyek azonos gyártmányúak típusúak és egyenként 25 MVA teljesítményűek vol-tak, de a működésük negyedik évében 40 MVA-es teljesítményű transzformátorokra lettek kicserélve. A 120 kV-os megszakítók és szakaszolók, valamint a hónalj készü-lékek és szakaszolói távműködtethetők. A megszakítók és kombinált mérőváltók SF6-os gázszigetelésűek. Az épültbe került a technológia többi része. A 20 kV-os kapcsolótérbe korszerű beltéri ABB gyártmányú UniGear type ZS1 24 típusú toksor került beépítésre, távműködtethető, de kézzel kocsizható  vákuum megszakítókkal. Korszerű védelmi és irányítástechnikai berendezésekkel ellátva kerültek beépítésre, és a segédüzem is teljesen újonnan épült 2008. évben. A környezetvédelmi előírá-soknak megfelelően a transzformátorokból esetlegesen szivárgó olaj összegyűjtésé-re, új korszerű olajleválasztó rendszer lett kiépítve.

Kapcsolattartó: Piskóti Gábor  (+36 20 940-3129, gabor.piskoti@emasz.hu) 

 


 

Gyöngyös 120/20/10 kV (3200 Gyöngyös, Déli Külhatár u. 258/18 hrsz.)

Az alállomáson részben egyszerűsítési változtatás, részben a korábban eltérő föld-rajzilag elkülönült funkciók egyesültek a 2008-ban befejeződött teljes rekonstrukció végrehajtásával. Az eredeti 120/35/20 kV-os alállomáson a 35 kV-os feszültségszint lényegében megszűnt, viszont a korábban Gyöngyös belvárosában lévő, 35/10 kV-os alállomást kiváltotta. Átépült a 120 kV-os szabadtér, egy gyűjtősínnel benne hosz-szanti sínbontó szakaszolókkal, két távvezetéki mezővel (Detk és Lőrinci) és  három 120/20/10 kV-os tercier transzformátorral , amelyek azonos gyártmányúak típusúak és egyenként 40/35/15 MVA teljesítményűek. A 120 kV-os megszakítók és szakaszo-lók, valamint a hónalj készülékek és szakaszolói távműködtethetők. A megszakítók SF6-os gázszigetelésűek. 
Az épület átalakításával lehetőség nyílott a KÖF kapcsoló berendezések beltéri elhe-lyezésére. A 20 kV-os oldalon a régi SRTO toksor megszűnt, helyette az átalakított épületbe korszerű beltéri 20 kV-os SIEMENS gyártmányú NXAIR N típusú toksor, majd az épület másik helyiségébe 10 kV-os, szintén SIEMENS gyártmányú NXAIR N típusú toksor került beépítésre. A KÖF kapcsoló berendezések motorosan kocsizhatók, távműködtethetők, vákuum megszakítókkal. 
Korszerű védelmi és irányítástechnikai berendezések kerültek beépítésre, és a se-gédüzem is teljesen átépült. A 35 kV-os szabadtéri elavult és erősen leromlott beren-dezései fölöslegessé vált részeinek megszüntetése után a Mátrai Erőmű bánya-üzemének tartalék ellátására, a korábbi 35 kV-os kapcsolótér részbeni felhasználá-sával és egy 20 kV-ról táplált,  35/20 kV feszültség áttételű, 10 MVA teljesítményű transzformátor beépítésével sikerült módot találni. Ez az alállomásból kerítéssel levá-lasztva, a Mátrai Erőmű tulajdonába is került. A környezetvédelmi előírásoknak meg-felelően a transzformátorokból esetlegesen szivárgó olaj összegyűjtésére, új korsze-rű olajleválasztó rendszer lett kiépítve, a feleslegessé vált építmények, berendezések lebontásra kerültek, a terep rendezése, rekultivációja megtörtént.

Kapcsolattartó: Takács János (+36 20 940-3139, janos.takacs@emasz.hu) 

 


 

Vérmező 120/10 kV (1012 Bp. Vérmező 7072 hrsz.)

2007-ben épült korszerű 120/10 kV-os alállomás, melynek különlegessége, hogy Magyarországon egyedülálló módon föld alatt van elhelyezve. A föld alatti elhelye-zést azt tette szükségessé, hogy az alállomás egy nagy területű park közepén (Vér-mezőn), műemléki környezetben (Budai vár közelében) helyezkedik el. A transzfor-mátorállomás a parkban alig észrevehető, csupán egy bejárati ajtót és néhány szel-lőzőkürtőt láthatnak a parkban sétálók. A földalatti elhelyezés miatt a transzformáto-rok hűtése speciális, a transzformátorkamrák felett lévő teremben elhelyezett nagy-teljesítményű ventilátorok biztosítják a mesterséges levegőáramlást. A teljes mérték-ben távműködtethető alállomás primer sémája igen egyszerű, a két 120/10 kV-os transzformátor blokkban üzemel az alállomást tápláló 2db 120 kV-os kábellel. Az alállomásban 120 kV-os gyűjtősín nincs, a 120 kV-os kapcsoló berendezések a szomszédos Budaközép alállomásban vannak. Az alállomás 10 kV-os oldala egy gyűjtősínes kialakítású, vákuumtokozott kapcsoló-berendezések üzemelnek.

Kapcsolattartó: Varga Péter (+36 20 474-0895, peter.varga@elmu.hu) 

 


 

Albertfalva 120/10 kV (1116 Bp. Mezőkövesd u. 178.)

1954-ben épült alállomás, jelenleg 120/10 kV-os csomóponti alállomásként üzemel. Az alállomás szabadterén 2 db 120/10 kV-os 40 MVA-es transzformátor üzemel. A 120 kV-os mezők a szabadtéren, 10 kV-os cellák pedig épületen belül találhatóak. Az alállomás 120 kV-os oldala két gyűjtősínes 13-om mezős kialakítású. A 120 kV-os oldalon található készülékek teljes mértékben távműködtethetők. A 10 kV-os oldal szintén két gyűjtősínes 22 db-os építet cellás kialakítású. A 10 kV-os oldalon csak a megszakítók távműködtethetők.  

Kapcsolattartó: Szilágyi Richárd (+36 20 579-1286, richard.szilagyi@elmu.hu) 

 Miért jött létre a muszakivagyok.hu?

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület a magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezeteként szerepet vállal a pályaválasztás előtt álló fiatalok érdeklődésének felkeltésében az elektrotechnika iránt.

Weboldalunk célja, hogy fiatal (középiskolás, főiskolás) villamos szakemberek olyan háttértámogatást kapjanak, ami a későbbi pályafutásukban nagy segítség lehet.

Támogatóink

Amennyiben Ön is támogatni szeretné Mentorprogramunkat, tekintse át a Támogatási lehetőségeket.

Magyar Elektrotechnikai Egyesület
 

mee@mee.hu

+36-1-353-0117

http://www.mee.hu

Webdesign:
www.visi.hu